VYSTRIHOVANKY.cz - Nejprodávanější produkty v kategorii http://vystrihovanky.cz Wed, 17 Oct 2018 21:21:19 +0100 TopCoderPro http://vystrihovanky.cz/skins/basic/customer/images/logo_big_FINAL.png http://vystrihovanky.cz http://vystrihovanky.cz Tatra T815 Z 22 208 6x6.1 - zemědělský nosič nástaveb http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1950 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1950" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw030_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw030_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 275.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-30 model zemědělsk&eacute;ho nosiče n&aacute;staveb Tatra 815 Z 22 208 6x6.1. Souč&aacute;st&iacute; modelu jsou tak&eacute; čtyři n&aacute;stavby - skl&aacute;pěc&iacute; n&aacute;stavba MV 2-024, velkoobjemov&aacute; n&aacute;stavba BVN-049, rozmetadlo hnoje RM2-045 a fek&aacute;ln&iacute; cisterna ACT-021.Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče, se zat&aacute;čec&iacute;mi koly, sklopnou kabinou. Vybranou n&aacute;stavbu můžete nainstalovat napevno, nebo nechat v&scaron;echny čtyři n&aacute;stavby v&yacute;měnn&eacute; a uložit je na podpěry, kter&eacute; jsou rovněž souč&aacute;st&iacute; vystřihov&aacute;nky. Pokud použijete skl&aacute;pěc&iacute; n&aacute;stavbu, můžete doplnit model o př&iacute;věs PS2 16.12 (vydal RipperWorks jako RW-28).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 14 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 29 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 235mm (d&eacute;lka samotn&eacute;ho podvozku), 285mm (d&eacute;lka s rozmetadlem), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 110mm (v&yacute;&scaron;ka podvozku), 115mm (v&yacute;&scaron;ka s velkoobjemovou n&aacute;stavbou). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 815 6x6 HA4 s přívěsem PČS 50 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1188 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1188" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx003_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx003_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 35.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model hasičského hadicového automobilu a přívěsné čerpací stanice, který slouží kolínským hasičům. Vystřihovánka obsahuje textový návod a návodné kresby popisující podrobně sestavení modelů. Model lze postavit ve dvou provedeních - s krabičkovým podvozkem (pro začínající modeláře) nebo s modelovým podvozkem (pro zkušenější modeláře). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Vojenský valníkový přívěs BSS PV 16.12A http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1644 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1644" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw018_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw018_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 125.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-18 model vojensk&eacute;ho př&iacute;věsov&eacute;ho valn&iacute;ku BSS PV 16.12A.Valn&iacute;k se použ&iacute;v&aacute; v arm&aacute;dě k dopravě nejrůzněj&scaron;&iacute;ch n&aacute;kladů, při vlastn&iacute; hmotnosti 4t m&aacute; nosnost až 12 tun.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2. Celkov&yacute; rozsah vystřihov&aacute;nky je 4 strany form&aacute;tu B4. Počet pap&iacute;rov&yacute;ch d&iacute;lů modelu je cca 470. N&aacute;vod obsahuje 6 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 3 &quot;p&eacute;rovky&quot; &ndash; detaily.Jako tažn&eacute; vozidlo můžete použ&iacute;t buď Tatru VVN 6x6 či 8x8 (vyd&aacute;v&aacute; jako variantn&iacute; model RipperWorks pod č&iacute;slem RW-17), př&iacute;padně již dř&iacute;ve vydanou Tatru VT (vydal RipperWorks pod č&iacute;slem RW-11.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 280mm (d&eacute;lka), 85mm (v&yacute;&scaron;ka), 80mm (&scaron;&iacute;řka) </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T163 6x6 Jamal S1 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=93 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=93" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/product_image_164.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/product_image_164.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: ModelEx</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 185.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model jednostrann&eacute;ho skl&aacute;pěče.&nbsp;Autorem interi&eacute;ru je Roman Hru&scaron;ka (SPIDA) - www zde: papirove-tatry-z-dakaru.ic.cz </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 815 PP 27-2/SD http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1261 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1261" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx004_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx004_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 40.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model vysokozdvižné požární plošiny sloužící u HZS hl.m. Prahy. Vystřihovánka obsahuje textový návod a návodné kresby popisující podrobně sestavení modelů. Model lze postavit ve dvou provedeních - s krabičkovým podvozkem (pro začínající modeláře) nebo s modelovým podvozkem (pro zkušenější modeláře). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Škoda 706 RTO LUX http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1642 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1642" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_kar003_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_kar003_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Mega Graphic</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 140.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Papírový model dálkového autobusu, který se začal vyrábět v roce 1958. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 813 TP 6x6 + podvalník P32 + buldozer T-130 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1262 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1262" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx005_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx005_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 40.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model soupravy tahače TP TATRA 813, podvalníku P-32 a buldozeru T-130. Vystřihovánka obsahuje textový návod a návodné kresby popisující podrobně sestavení modelů. Model lze postavit ve dvou provedeních - s krabičkovým podvozkem (pro začínající modeláře) nebo s modelovým podvozkem (pro zkušenější modeláře). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Caterpillar D5N XL http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1762 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1762" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw021_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw021_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 175.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-21 model vojensk&eacute;ho dozeru Caterpillar D5N XL. Čtyři tyto dozery použ&iacute;v&aacute; arm&aacute;da česk&eacute; republiky. Jedn&aacute; se přitom jen o velmi m&iacute;rně upraven&yacute; civiln&iacute; stroj (upravuje až dovozce v ČR).Dozer je př&iacute;mo určen k naložen&iacute; na soupravu vedenou Tatrou 815VT, (vydal RipperWorks jako RW-11) s podvaln&iacute;kem Stavostroj P-50N (RW-12). Přesně takov&eacute; soupravy provozuje i AČR (podvaln&iacute;k m&aacute; sice nosnost 50t, takže je pro dvan&aacute;ctitunov&yacute; dozer zbytečně rozměrn&yacute;, ale arm&aacute;da nedisponuje jin&yacute;m vhodn&yacute;m vozidlem.)Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem, samozřejmost&iacute; je propracovan&yacute; motor, radlice i rozr&yacute;vač jsou zvedac&iacute;, samotn&aacute; radlice pak i nat&aacute;čec&iacute; do stran (využijte při naložen&iacute; na podvaln&iacute;k ke z&uacute;žen&iacute; průjezdn&eacute;ho profilu). P&aacute;sy jsou z jednotliv&yacute;ch čl&aacute;nků (celkem 82), každ&yacute; pak ze 6 pap&iacute;rov&yacute;ch a 2 nepap&iacute;rov&yacute;ch d&iacute;lů), předn&iacute; nap&iacute;nac&iacute; rolna může b&yacute;t funkčn&iacute; (použijete pružinku). U testovac&iacute;ho modelu bylo dokonce vyzkou&scaron;eno, že při zachov&aacute;n&iacute; otočnosti v&scaron;ech kol i turasů je možn&eacute; vyrobit p&aacute;sy jako funkčn&iacute; a zcela pohybliv&eacute; - takovouto &uacute;pravu v&scaron;ak doporučuji jen extr&eacute;mně trpěliv&yacute;m a zručn&yacute;m model&aacute;řům !Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2. Celkov&yacute; rozsah vystřihov&aacute;nky jsou 4 strany form&aacute;tu B4. N&aacute;vod obsahuje 12 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 4 &quot;p&eacute;rovky&quot; - detaily.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 170mm (d&eacute;lka), 95mm (&scaron;&iacute;řka), 100mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Podvalník Transporta P50 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1775 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1775" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw024_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw024_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 175.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-024 př&iacute;věsn&yacute; podvaln&iacute;k Transporta P-50, kter&yacute; byl už&iacute;v&aacute;n jak v civiln&iacute;ch aplikac&iacute;ch (přeprava bagrů, buldozerů, atp.), tak i arm&aacute;dou (tanky, obrněn&eacute; transport&eacute;ry, raketov&eacute; komplexy). Jeho maxim&aacute;ln&iacute; nosnost byla 50t, existovaly v&scaron;ak i verze s nosnost&iacute; až 63t. Kr&aacute;tkodobě bylo možn&eacute; podvaln&iacute;k přet&iacute;žit až na 80t.RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; tento model v reedici, na rozd&iacute;l od dř&iacute;ve vydan&yacute;ch (RW-005, RW-015) byl ale důkladně přepracov&aacute;n (jin&aacute; předn&iacute; otoč, modelov&aacute; kola, doplněn&yacute; brzdov&yacute; syst&eacute;m, nov&eacute; n&aacute;jezdy, atd).Podvaln&iacute;k je v zelen&eacute; barvě, obsahuje v&scaron;ak i civiln&iacute; SPZ - použ&iacute;t ho tak můžete k cel&eacute; řadě modelů vydan&yacute;ch RipperWorks - ať již civiln&iacute;ch (tahače Tatra 813 a 815) či vojensk&yacute;ch (tahač Tatra 815 VT, valn&iacute;k Tatra 815 VVN). Můžete ho zapř&aacute;hnout i k nejnověji vyd&aacute;van&eacute;mu vypro&scaron;ťovac&iacute;mu automobilu Tatra 815 AV-15 (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks jako RW-023), naložit na něj můžete např&iacute;klad aktu&aacute;lně vyd&aacute;van&yacute; vojensk&yacute; nakladač KNA-251 (RW-025) či již vydan&yacute; dozer Caterpillar D5N XL (RW-021).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 6 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 6 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 3 &quot;p&eacute;rovky&quot; - detaily.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 340mm (d&eacute;lka), 90mm (&scaron;&iacute;řka), 45mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Kamaz 49252 Dakar 1996 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1828 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1828" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr005_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr005_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model soutěžního speciálu, se kterým v roce 1996 posádka Moskovkich, Kuzmin, Bagavedin vyhrála rallye Granada - Dakar. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz