VYSTRIHOVANKY.cz - Nejprodávanější produkty v kategorii http://vystrihovanky.cz Thu, 18 Oct 2018 19:04:50 +0100 TopCoderPro http://vystrihovanky.cz/skins/basic/customer/images/logo_big_FINAL.png http://vystrihovanky.cz http://vystrihovanky.cz Škoda 706 RTO LUX http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1642 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1642" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_kar003_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_kar003_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Mega Graphic</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 140.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Papírový model dálkového autobusu, který se začal vyrábět v roce 1958. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Karosa LC 735.00 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1878 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1878" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_kar005_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_kar005_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Mega Graphic</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 180.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Papírový model dálkového autobusu, který se vyráběl v letech 1982 - 1985. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Ikarus 280.10 ČSAD http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1883 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1883" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_ew002_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_ew002_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 145.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks představuje novou edici EasyWorks s jednodu&scaron;&scaron;&iacute;mi modely, kter&eacute; jsou tak vhodn&eacute; jak pro m&eacute;ně zku&scaron;en&eacute; model&aacute;ře, tak i pro ty, kteř&iacute; nedisponuj&iacute; dostatkem voln&eacute;ho času.Pod č&iacute;slem EW-02 vyd&aacute;v&aacute;me model kloubov&eacute;ho meziměstsk&eacute;ho autobusu Ikarus 280.10, kter&yacute; byl v osmdes&aacute;t&yacute;ch letech použ&iacute;v&aacute;n na vyt&iacute;ženěj&scaron;&iacute;ch link&aacute;ch ČSAD.Model je bez interi&eacute;ru, nicm&eacute;ně na v&yacute;běr m&aacute;te jednodu&scaron;&scaron;&iacute; a složitěj&scaron;&iacute; verzi kol, model je s plně funkčn&iacute;m měchem a zat&aacute;čec&iacute;mi n&aacute;pravami (mechanika zadn&iacute; n&aacute;pravy je s kloubem prov&aacute;zan&aacute;).K modelu si můžete opatřit i obdobnou městskou verzi Ikarus 280.08 (vyd&aacute;no jako EW-01).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2 a 80g/m2, celkem na 5 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 6 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 7 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Autorem modelu je Bc. Petr Kudrej.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 380mm (d&eacute;lka), 60mm (&scaron;&iacute;řka), 70mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Karosa C734.40 ČSAD http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1947 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1947" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_ew004_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_ew004_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 125.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks pokračuje s vyd&aacute;v&aacute;n&iacute;m jedodu&scaron;&scaron;&iacute;ch modelův r&aacute;mci edice EasyWorks.Pod č&iacute;slem EW-03 vyd&aacute;v&aacute;me model meziměstsk&eacute;ho autobusu Karosa C734.40 v typick&eacute;m zbarven&iacute; ČSAD.Model je bez interi&eacute;ru, nicm&eacute;ně na v&yacute;běr m&aacute;te jednodu&scaron;&scaron;&iacute; a složitěj&scaron;&iacute; verzi kol.K modelu si můžete opatřit i obdobnou městskou verzi Karosa B732.20, př&iacute;padně dř&iacute;ve vydan&eacute; modely Ikarus 280.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 2,5 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 4 trojrozměrn&eacute; n&aacute;vodov&eacute; kresby a 2 &quot;p&eacute;rovky&quot; &ndash; detaily. Autorem modelu je Bc. Petr Kudrej.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 260mm (d&eacute;lka), 60mm (&scaron;&iacute;řka), 70mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Ikarus 280.08 MHD http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1882 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1882" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_ew001_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_ew001_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 145.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks představuje novou edici EasyWorks s jednodu&scaron;&scaron;&iacute;mi modely, kter&eacute; jsou tak vhodn&eacute; jak pro m&eacute;ně zku&scaron;en&eacute; model&aacute;ře, tak i pro ty, kteř&iacute; nedisponuj&iacute; dostatkem voln&eacute;ho času.Pod č&iacute;slem EW-01 vyd&aacute;v&aacute;me model kloubov&eacute;ho městsk&eacute;ho autobusu Ikarus 280.08, pr&aacute;vě takov&yacute; autobus se vyskytoval v osmdes&aacute;t&yacute;ch letech v Praze (nejen) na polookružn&iacute; lince 190.Model je bez interi&eacute;ru, nicm&eacute;ně na v&yacute;běr m&aacute;te jednodu&scaron;&scaron;&iacute; a složitěj&scaron;&iacute; verzi kol, model je s plně funkčn&iacute;m měchem a zat&aacute;čec&iacute;mi n&aacute;pravami (mechanika zadn&iacute; n&aacute;pravy je s kloubem prov&aacute;zan&aacute;).K modelu si můžete opatřit i obdobnou meziměstskou verzi Ikarus 280.10 (vyd&aacute;no jako EW-02).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2 a 80g/m2, celkem na 5 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 6 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 7 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Autorem modelu je Bc. Petr Kudrej.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 380mm (d&eacute;lka), 60mm (&scaron;&iacute;řka), 70mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Karosa B732.20 MHD http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1946 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1946" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_ew003_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_ew003_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 125.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks pokračuje s vyd&aacute;v&aacute;n&iacute;m jedodu&scaron;&scaron;&iacute;ch modelův r&aacute;mci edice EasyWorks.Pod č&iacute;slem EW-03 vyd&aacute;v&aacute;me model městsk&eacute;ho autobusu Karosa B732.20 v typick&eacute;m pražsk&eacute;m zbarven&iacute;.Model je bez interi&eacute;ru, nicm&eacute;ně na v&yacute;běr m&aacute;te jednodu&scaron;&scaron;&iacute; a složitěj&scaron;&iacute; verzi kol.K modelu si můžete opatřit i obdobnou meziměstskou verzi Karosa C734.40, př&iacute;padně dř&iacute;ve vydan&eacute; modely Ikarus 280.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 2,5 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 4 trojrozměrn&eacute; n&aacute;vodov&eacute; kresby a 2 &quot;p&eacute;rovky&quot; &ndash; detaily. Autorem modelu je Bc. Petr Kudrej.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 260mm (d&eacute;lka), 60mm (&scaron;&iacute;řka), 70mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Karosa B741.1908 MHD http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2027 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2027" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_ew005_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_ew005_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 145.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks přin&aacute;&scaron;&iacute; dal&scaron;&iacute; jedodu&scaron;&scaron;&iacute; model v r&aacute;mci edice EasyWorks.Pod č&iacute;slem EW-05 vyd&aacute;v&aacute;me model městsk&eacute;ho kloubov&eacute;ho autobusu Karosa B741.1908 v typick&eacute;m pražsk&eacute;m zbarven&iacute;.Model je bez interi&eacute;ru, nicm&eacute;ně na v&yacute;běr m&aacute;te jednodu&scaron;&scaron;&iacute; a složitěj&scaron;&iacute; verzi kol.K modelu si můžete opatřit i obdobnou meziměstskou verzi Karosa C744.24, př&iacute;padně dř&iacute;ve vydan&eacute; modely Ikarus 280 a kr&aacute;tk&eacute; verze B732 a C734.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 5 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 7 trojrozměrn&eacute; n&aacute;vodov&eacute; kresby a 2 &quot;p&eacute;rovky&quot; &ndash; detaily. Autorem modelu je Bc. Petr Kudrej.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 400mm (d&eacute;lka), 60mm (&scaron;&iacute;řka), 70mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Karosa C734.00 ČSAD http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1957 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1957" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_kar006_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_kar006_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Mega Graphic</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 140.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model linkového autobusu Karosa C734.00 v typickém zbarvení ČSAD. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Karosa B744.24 ČSAD http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2028 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2028" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_ew006_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_ew006_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 145.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks přin&aacute;&scaron;&iacute; dal&scaron;&iacute; jedodu&scaron;&scaron;&iacute; model v r&aacute;mci edice EasyWorks.Pod č&iacute;slem EW-06 vyd&aacute;v&aacute;me model meziměstsk&eacute;ho kloubov&eacute;ho autobusu Karosa C744.24 v typick&eacute;m zbarven&iacute; ČSAD.Model je bez interi&eacute;ru, nicm&eacute;ně na v&yacute;běr m&aacute;te jednodu&scaron;&scaron;&iacute; a složitěj&scaron;&iacute; verzi kol.K modelu si můžete opatřit i obdobnou městskou verzi Karosa B741.1908, př&iacute;padně dř&iacute;ve vydan&eacute; modely Ikarus 280 a kr&aacute;tk&eacute; verze B732 a C734.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 5 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 7 trojrozměrn&eacute; n&aacute;vodov&eacute; kresby a 2 &quot;p&eacute;rovky&quot; &ndash; detaily. Autorem modelu je Bc. Petr Kudrej.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 400mm (d&eacute;lka), 60mm (&scaron;&iacute;řka), 70mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Karosa LC 736.00 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2036 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2036" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_kar007_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_kar007_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Mega Graphic</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 150.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model dálkového zájezdového autobusu. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz