Stavební stroje http://vystrihovanky.cz/rss.php?target=categories&category_id=48 Wed, 17 Oct 2018 21:25:06 +0100 TopCoderPro http://vystrihovanky.cz/skins/basic/customer/images/logo_big_FINAL.png http://vystrihovanky.cz http://vystrihovanky.cz Caterpillar D5N XL http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1762 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1762" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw021_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw021_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-021</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 175.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-21 model vojensk&eacute;ho dozeru Caterpillar D5N XL. Čtyři tyto dozery použ&iacute;v&aacute; arm&aacute;da česk&eacute; republiky. Jedn&aacute; se přitom jen o velmi m&iacute;rně upraven&yacute; civiln&iacute; stroj (upravuje až dovozce v ČR).Dozer je př&iacute;mo určen k naložen&iacute; na soupravu vedenou Tatrou 815VT, (vydal RipperWorks jako RW-11) s podvaln&iacute;kem Stavostroj P-50N (RW-12). Přesně takov&eacute; soupravy provozuje i AČR (podvaln&iacute;k m&aacute; sice nosnost 50t, takže je pro dvan&aacute;ctitunov&yacute; dozer zbytečně rozměrn&yacute;, ale arm&aacute;da nedisponuje jin&yacute;m vhodn&yacute;m vozidlem.)Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem, samozřejmost&iacute; je propracovan&yacute; motor, radlice i rozr&yacute;vač jsou zvedac&iacute;, samotn&aacute; radlice pak i nat&aacute;čec&iacute; do stran (využijte při naložen&iacute; na podvaln&iacute;k ke z&uacute;žen&iacute; průjezdn&eacute;ho profilu). P&aacute;sy jsou z jednotliv&yacute;ch čl&aacute;nků (celkem 82), každ&yacute; pak ze 6 pap&iacute;rov&yacute;ch a 2 nepap&iacute;rov&yacute;ch d&iacute;lů), předn&iacute; nap&iacute;nac&iacute; rolna může b&yacute;t funkčn&iacute; (použijete pružinku). U testovac&iacute;ho modelu bylo dokonce vyzkou&scaron;eno, že při zachov&aacute;n&iacute; otočnosti v&scaron;ech kol i turasů je možn&eacute; vyrobit p&aacute;sy jako funkčn&iacute; a zcela pohybliv&eacute; - takovouto &uacute;pravu v&scaron;ak doporučuji jen extr&eacute;mně trpěliv&yacute;m a zručn&yacute;m model&aacute;řům !Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2. Celkov&yacute; rozsah vystřihov&aacute;nky jsou 4 strany form&aacute;tu B4. N&aacute;vod obsahuje 12 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 4 &quot;p&eacute;rovky&quot; - detaily.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 170mm (d&eacute;lka), 95mm (&scaron;&iacute;řka), 100mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Nakladač Stavostroj KNB-250 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2066 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2066" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw034_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw034_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-034</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-34 nakladač Stavostroj KNB-250, kter&yacute; je možn&eacute; do dne&scaron;n&iacute; doby vidět při pr&aacute;ci &ndash; např&iacute;klad v p&iacute;skovn&aacute;ch či lomech. Na rozd&iacute;l od dř&iacute;ve vydan&eacute; vojensk&eacute; verze KNA-251 je civiln&iacute; verze vybavena jinou lopatou (v modelu je hladk&aacute; p&iacute;skov&aacute;) a jinou převodovkou (ZF m&iacute;sto Allison).Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny či bez něj, př&iacute;padně můžete celou horn&iacute; polovinu kabiny ponechat sundanou (pro transport), rovněž nemus&iacute;te osazovat ochrannou hrazdu (ze stejn&eacute;ho důvodu). Kryty motoru jsou sn&iacute;mac&iacute;, někter&eacute; kryty můžete ponechat v celku (sn&aacute;ze tak zachov&aacute;te geometrii. Model m&aacute; funkčn&iacute; kloubov&eacute; spojen&iacute;, stejně tak jako v&scaron;echny č&aacute;sti pracovn&iacute; lopaty.Nakladačem můžete doplnit jednu z dř&iacute;ve vydan&yacute;ch transportn&iacute;ch souprav - jako tažn&eacute; vozidlo můžete využ&iacute;t buď Tatru 813 (vydal RipperWorks jako RW-04 a RW-06) či Tatru 815 TP (RW-14), s podvaln&iacute;kem Transporta P-50 (žlut&aacute; barva RW-15 či zelen&aacute; RW-24). Budete-li nakladač um&iacute;sťovat na libovoln&yacute; podvaln&iacute;k, mus&iacute;te sejmout ochrannou hrazdu i kabinu - vozidlo se pro velkou v&yacute;&scaron;ku přev&aacute;ž&iacute; s demontovan&yacute;mi souč&aacute;stmi!Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 7 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 18 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 2 &quot;p&eacute;rovky&quot; &ndash; detaily.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 260mm (d&eacute;lka), 100mm (&scaron;&iacute;řka), 120mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz ZTS DH-112 / 113 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2240 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2240" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mex010_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mex010_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Vystrihovanky.cz</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MEX-010</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 205.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model původně francouzského kolového rypadla, licenčně vyráběného v československu. Rypadla se vyráběla v modifikované podobě až do roku 1997/1998. Vystřihovánka obsahuje 2 typy podvozků - 3 kolový DH-113 a 4 kolový DH-112. Lze postavit jednodušší variantu bez interiéru a vybaveného motorového prostoru.Více informací o předloze naleznete na serveru BAGRY.cz - http://bagry.cz/cze/clanky/veterani/licencni_cestou_ke_kolovemu_rypadlu_dh_112 </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Locust L752 s vozíkem http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2265 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2265" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht028_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht028_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PMHT</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PMHT-028</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 150.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model malého stavebního stroje Locust L752 s přívěsným vozíkem na přepravu. Lze postavit s interiérem kabiny nebo lehčí verze bez interiéru, funkční zvedání ramen a pohyb lopaty, vozík má funkční podpěrné nohy a sklápěcí nájezdy.Rozsah: 4 strany A4 dílů + 3 strany A4 návodu + obálka, měřítko: 1:32. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T138 D-032a - lanový bagr http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2266 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2266" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw058_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw058_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-058</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 275.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-058 model lanov&eacute;ho autobragru D-032a na podvozku Tatra 138. Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče i strojn&iacute;ka, či bez nich. Předn&iacute; kola jsou nat&aacute;čec&iacute;, kapota motoru se d&aacute; zvednout, opěrn&eacute; nohy jsou v&yacute;suvn&eacute;. Plně pohybliv&eacute; je tak&eacute; rameno a strojovna. Samotn&eacute; rameno je možn&eacute; sestavit buď ve variantě v&yacute;&scaron;kov&eacute;ho ramene, nebo hloubkov&eacute;ho - ve skutečnosti bylo možn&eacute; varianty měnit,v př&iacute;padě modelu v&scaron;ak sp&iacute;&scaron;e doporučujeme postavit jednu z variant na pevno. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; detailně zn&aacute;zorněn&aacute; strojovna včetně lanov&yacute;ch navij&aacute;ků, spojek, kompresoru a motoru n&aacute;stavby Tatra 924. Model můžete vhodně doplnit skl&aacute;pěc&iacute;mi automobily Tatra 148 (vydal RipperWorks pod č&iacute;sly RW-037 a RW-040).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 9 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 28 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; arch průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 340mm (d&eacute;lka s hloubkovou lopatou), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 130mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz DK 661 přívěsový kompresor http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2268 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2268" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx017_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx017_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-017</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 90.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model je v měřítku 1:32 a zabírá tři strany C4 o gramáži 150 g/m2. Ve stavebnici je na výběr ze tří barevných verzí &#8211; žluté, modré, vojenské &#8211; khaki. Navíc je možné volit mezi staršími, kulatými blatníky nebo novějšími hranatými. Dále je možno postavit model s "interiérem" nebo bez něj. Součástí je i pracovní nástroj &#8211; sbíjecí kladivo. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz UDS 110p - pásové rypadlo http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2300 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2300" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw063_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw063_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-063</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 235.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-63 model p&aacute;sov&eacute;ho rypadla UDS 110p. Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny bagristy či bez něj. N&aacute;stavba je otočn&aacute;, prostor pro motor n&aacute;stavby otev&iacute;rac&iacute;, rameno se skl&aacute;p&iacute;, vysunuje (včetně funkčn&iacute;ho hydraulick&eacute;ho p&iacute;stu uvnitř ramene), pracovn&iacute; lopata je otočn&aacute; a sklopn&aacute;. Na v&yacute;běr m&aacute;te ze tř&iacute; lopat - z&aacute;kladn&iacute; pětizubov&eacute;, hladk&eacute; a urovn&aacute;vac&iacute;. Pokud chcete, můžete lopaty ponechat jako v&yacute;měnn&eacute;.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 6 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 15 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 1 &quot;p&eacute;rovku&quot; &ndash; detail. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 265mm (d&eacute;lka), 95mm (&scaron;&iacute;řka), 100mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz ČTZ T-130 dozer/pásový tahač http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2303 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2303" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw066_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw066_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-066</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 235.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-66 model sovětsk&eacute;ho buldozeru T-130. Můžete si postavit jednu ze čtyřech verz&iacute; - verzi s pevnou radlic&iacute; (označenou DZ-110A), verzi s pevnou radlic&iacute; a rozr&yacute;vačem (označenou DZ-116V), verzi s otočnou radlic&iacute; (označenou DZ-109B), či verzi s otočnou radlic&iacute; a rozr&yacute;vačem (označenou DZ-117A). Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče či bez něj. Hotov&yacute; model můžete naložit např&iacute;klad na soupravu Tatra 813 TP s podvaln&iacute;kem Transporta P-32 (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks pod označen&iacute;m RW-64 a RW-65).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 7 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 21 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 180 / 235mm (d&eacute;lka verze DZ-110A/DZ-117A), 90 / 115mm (&scaron;&iacute;řka verze DZ-110A/DZ-117A), 100mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz UNC 060 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2334 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2334" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx024_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx024_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-024</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 100.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model představuje legendární univerzální nakladač se kterým se na menších stavbách lze setkat ještě dnes.Zpracování umožňuje model zhotovit v několika variantách. Lze jej sestavit bez interiéru, s interiérem kabiny, případně s motorem a náhony čerpadel. Lze též nalepit kabinu ve sklopené poloze a zpřístupnit tak motorový prostor.K dispozici je několik pracovních nástrojů. Kromě základní lopaty bez zubů je možné na výložník osadit zubovou lopatu, roštovou lopatu, dále paletizační vidle, vidle s přidržovačem, radlici a vrtací zařízení. Na zadní část stroje může být osazen rozrývač. Samostatně je k modelu zpracováno podkopové zařízení. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Přesuvný podkop pro UNC 060 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2335 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2335" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx025_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx025_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-025</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 40.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Papírový model přídavného zařízení pro UNC 060. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Vibrační válec Stavostroj VVW 3405 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2336 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2336" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx026_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx026_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-026</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 40.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model představuje model ručně vedeného vibračního válce používaného pro práce malého rozsahu. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz