VYSTRIHOVANKY.cz - Nejprodávanější produkty http://vystrihovanky.cz Thu, 18 Oct 2018 14:35:46 +0100 TopCoderPro http://vystrihovanky.cz/skins/basic/customer/images/logo_big_FINAL.png http://vystrihovanky.cz http://vystrihovanky.cz Tatra T815 Z 22 208 6x6.1 - zemědělský nosič nástaveb http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1950 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1950" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw030_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw030_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 275.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-30 model zemědělsk&eacute;ho nosiče n&aacute;staveb Tatra 815 Z 22 208 6x6.1. Souč&aacute;st&iacute; modelu jsou tak&eacute; čtyři n&aacute;stavby - skl&aacute;pěc&iacute; n&aacute;stavba MV 2-024, velkoobjemov&aacute; n&aacute;stavba BVN-049, rozmetadlo hnoje RM2-045 a fek&aacute;ln&iacute; cisterna ACT-021.Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče, se zat&aacute;čec&iacute;mi koly, sklopnou kabinou. Vybranou n&aacute;stavbu můžete nainstalovat napevno, nebo nechat v&scaron;echny čtyři n&aacute;stavby v&yacute;měnn&eacute; a uložit je na podpěry, kter&eacute; jsou rovněž souč&aacute;st&iacute; vystřihov&aacute;nky. Pokud použijete skl&aacute;pěc&iacute; n&aacute;stavbu, můžete doplnit model o př&iacute;věs PS2 16.12 (vydal RipperWorks jako RW-28).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 14 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 29 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 235mm (d&eacute;lka samotn&eacute;ho podvozku), 285mm (d&eacute;lka s rozmetadlem), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 110mm (v&yacute;&scaron;ka podvozku), 115mm (v&yacute;&scaron;ka s velkoobjemovou n&aacute;stavbou). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Zetor 15 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1257 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1257" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_nzm002_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_nzm002_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Mega Graphic</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 110.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model traktoru vyráběného v letech 1948 - 1949. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Farmall H http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1545 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1545" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_nzm003_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_nzm003_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Mega Graphic</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 55.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model amerického víceúčelového traktoru střední velikosti vyráběného v letech 1939 - 1953. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz ŽTR-165 - rotační žací stroj http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2318 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2318" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx023_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx023_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: </font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 35.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model rotačního žacího stroje pro podhorské oblasti. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz